Berlijn en Parijs: lagere rente ECB

De Duitse en Franse ministers van Financiën willen dat de Europese Centrale Bank (ECB) op korte termijn de rente verlaagt. Volgens hen is bij de huidige inflatieontwikkeling ,,ruimte'' voor zo'n renteverlaging. De Duitse minister Eichel en zijn Franse collega Mer deden hun uitspraken gisteren tijdens een Ecofin-ministersbijeenkomst.

Duitsland en Frankrijk kampen sinds 2002 met een overheidstekort van meer dan 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp), waarmee ze de norm van het Stabiliteitspact overschrijden. Een renteverlaging wakkert de groei aan, waardoor het tekort zou kunnen dalen. Vorige week liet de ECB het belangrijkste rentetarief nog onveranderd.

Duitsland en Frankrijk kregen van Brussel al de `rode kaart' en moeten volgens de regels van het Stabiliteitspact hun budgettekort in 2004 tot onder de 3 procent laten dalen. Eurocommissaris Solbes onderstreepte nog dit weekeinde dat er anders conform het pact financiële sancties komen.

Minister Eichel zei ,,alle noodzakelijke inspanningen'' te doen. Dit weekeinde moest hij erkennen zijn belofte niet te kunnen waarmaken het tekort al in 2003 onder de 3 procent te brengen. Minister Mer verklaarde dat Frankrijk de aanbevelingen van de Europese Commissie accepteert om maatregelen te nemen die het tekort tot onder de norm laten dalen. De EU-ministers keuren de aanbevelingen volgende maand goed.

Volgens Mer zou de Commissie niet meer strikt vasthouden aan de afspraak dat uiterlijk in 2006 alle lidstaten hun budget in evenwicht hebben. Frankrijk ging vorige herfst als enige al niet akkoord met deze EU-afspraak, die ook behelst dat landen met forse tekorten hun structurele deficit jaarlijks met 0,5 procent verminderen. Commissaris Solbes sprak Mers suggestie tegen. ,,Het doel is niet verlaten.'' Solbes legde nadruk op het belang van jaarlijkse vermindering van het structurele tekort.