Alleenstaande ouder blijft in de bijstand

De resultaten van het beleid om alleenstaande ouders uit de bijstand te krijgen zijn ,,teleurstellend''. In de periode juli 2001-oktober 2002 lukte het slechts 6 procent om zich zoveel inkomsten te verwerven dat bijstand niet meer nodig was.

Dat schrijft de Algemene Rekenkamer in het vandaag verschenen rapport Alleenstaande ouders in de bijstand. Trouwen of samenwonen blijkt een betere methode om uit de bijstand te komen. In de genoemde periode lukte het negen procent van de alleenstaande ouders op deze manier uit de bijstand te komen. De Rekenkamer haalde deze cijfers uit een steekproef bij achttien gemeenten. De steekproef was nodig omdat het ministerie van Sociale Zaken geen goede informatie heeft over de resultaten van het activeringsbeleid.

Alleenstaande ouders krijgen veel minder vaak hulp om uit de bijstand te komen dan de andere bijstgandsgerechtigden. Met name jonge moeders krijgen nauwelijks reïntegratietrajecten (scholing, werkervaringsplekken) aangeboden. Zij hebben weliswaar vaak niet de plicht om te solliciteren maar het is wel de bedoeling dat zij hulp krijgen om de afstand tot de arbeidsmarkt zo klein mogelijk te houden.

De Algemene Rekenkamer acht een volledige uitvoering van de zogeheten sluitende aanpak van belang, aldus het rapport, aangezien een fors deel van de alleenstaande ouders (57 procent) al meer dan drie jaar niet aan het werk is. De Rekenkamer vindt het aantal de facto ontheffingen van de sollicitatieplicht te hoog. Zestien procent van de alleenstaande ouders zou wel moeten solliciteren, maar die plicht wordt niet opgelegd. Gemeenten blijken vaak ook geen tijd te hebben om alle alleenstaanden een goed aanbod te doen.

De Rekenkamer vindt het gebrekkige activeringsbeleid een voorbeeld van rijksbeleid waarvan door gebrek aan sturing van de overheid te weinig terecht komt. Onlangs constateerde de Rekenkamer in een rapport dat er vaak een grote kloof heerst tussen uitvoering en beleid.

Minister De Geus (Sociale Zaken) schrijft in een reactie dat gemeenten inmiddels een redelijk start hebben gemaakt met de sluitende aanpak voor alleenstaande ouders in de bijstand. Volgens de nieuwe bijstandswet, die waarschijnlijk volgend jaar van kracht wordt, krijgen alleenstaande moeders met jonge kinderen wel sollicitatieplicht.