Ahold wist al jaren van probleem in VS

Bestuurders en commissarissen van het supermarktconcern Ahold en zijn accountant Deloitte & Touche zijn al jaren op de hoogte van een gebrekkige administratie bij groothandel US Foodservice, waar grootschalige fraude aan het licht is gekomen. Daarbij was 880 miljoen euro te veel `winst' opgevoerd.

Sinds de aankoop van dit Amerikaanse bedrijf, voorjaar 2000, is binnen de top van Ahold discussie over de kwaliteit van de informatie bij de cateringdochter.

Dat blijkt uit de antwoorden van president-commissaris en tijdelijk bestuursvoorzitter H. de Ruiter op de aandeelhoudersvergadering van het supermarktconcern. De bijeenkomst, gisteren in het Scheveningse Circustheater, was het eerste publieke optreden van de top sinds het bekendworden van de fraude in februari.

Volgens De Ruiter hebben commissarissen zich ,,herhaaldelijk gebogen over de manier waarop bonuskortingen in de boekhouding'' in Amerika werden verwerkt. Commissarissen en accountant hebben ,,sterk gewaarschuwd'' voor de povere controlesystemen bij US Foodservice.

De fraude zorgt opnieuw voor een vertrekkende bestuurder bij Ahold. De Amerikaan Jim Miller is gisteren uit de top van het concern gestapt. Hij was verantwoordelijk voor US Foodservice. Na voormalig topman Cees van der Hoeven en financieel directeur Michiel Meurs is hij het derde lid van de raad van bestuur dat binnen drie maanden bij Ahold vertrekt.

De al of niet vrijwillige beslissing van Miller komt niet onverwacht. Vorige week werd bekend dat bij US Foodservice sinds Aholds acquisitie in 2000 voor 880 miljoen aan verzonnen winsten is gepresenteerd. Eerder waren al twee hoge, frauderende medewerkers ontslagen bij de leverancier aan horeca en ziekenhuizen. ,,Tot dusver is niet gebleken – ik zeg tot dusver – dat ook Miller bij de fraude betrokken is geweest'', verklaarde interim-topman De Ruiter gisteren. Hij gaf niet aan waarom het vertrek van Miller zo lang op zich heeft laten wachten.

Tijdens de aandeelhoudersvergadering werd niet duidelijk waarom de grootschalige fraude niet eerder is aangepakt. Al bij de overname van het door Jim Miller geleide US Foodservice in april 2000 was voor commissarissen en bestuurders duidelijk dat de controle op de boekhouding te wensen overliet, zo gaf De Ruiter toe. Dit gegeven kan een rol spelen bij de eventuele aansprakelijkheidsstelling van bestuurders.

De Ruiter wilde niet aangeven of bepaalde partijen, zoals de externe accountant Deloitte & Touche hebben gefaald. Ook is niet duidelijk of Ahold claims gaat indienen tegen betrokkenen. ,,Ik begeef me niet in het mijnenveld om juridische stappen aan te kondigen, terwijl de feiten nog niet bekend zijn'', aldus De Ruiter. Zonder de `winst' van de fraude mee te tellen, blijkt US Foodservice nauwelijks winstgevend te zijn.

Financieel directeur ad interim D. Eustace (ex-Philips) zei gisteren dat de continuïteit van Ahold niet in gevaar is. Gisteren werd ook duidelijk dat van arbitrage over de afkoopsom van de vertrokken bestuurders Van der Hoeven en Meurs geen sprake is. Eerder veroorzaakte dit bericht veel ophef. ,,In het contract dat met hen is gesloten, is alleen bepaald dat niet de rechter maar een onafhankelijke arbitrage een eventuele afkoopsom bepaalt'', aldus De Ruiter. ,,Maar zover is het niet''.

De aandeelhouders gaven verder toestemming voor uitstel van de publicatie van het jaarverslag met 6 maanden tot eind november. De Ruiter verwachtte echter dat de cijfers medio augustus klaar zullen zijn. ,,Als dat niet zo is, is er echt wat aan de hand. Dan roep ik in elk geval een vergadering bijeen om uitleg te geven.'' Vrijdag is een tussentijds bericht te verwachten over de gang van zaken bij Ahold.

ACHTERGROND: pagina 18

DOSSIER AHOLD: www.nrc.nl