`Wet Samen' verlengen

De wet die werkgevers verplicht om jaarlijks te rapporteren wat zij doen om allochtonen in dienst te houden moet niet worden afgeschaft. Door de slechte vooruitzichten op de arbeidsmarkt vinden het Landelijke Overlegorgaan Minderheden (LOM), het Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling Forum en het Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie (LBR) de wet nodig om bedrijven en instellingen aan te sporen tot multicultureel personeelsbeleid. De Wet Samen is een tijdelijke wet die geldt tot 1 januari 2004.