`Strengere controle RSI in ICT-sector'

De Arbeidsinspectie moet ICT-bedrijven streng gaan controleren op het naleven van de arbeidstijdenwet en de arbeidsomstandighedenwet.

Dat schrijven de vakbonden FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond en De Unie in een open brief aan demissionair staatssecretaris Rutte (Sociale Zaken).

De vakbonden vinden dit nodig omdat werknemers in de ICT-branche relatief veel last hebben van RSI-klachten. De gezamenlijke ICT-bedrijven en de vakbonden zijn het niet eens geworden over een zogeheten Arbo-convenant, waarin is vastgelegd welke maatregelen moeten worden genomen om klachten aan handen, armen, nek en schouders die waarschijnlijk samenhangen met veelvuldig beeldschermwerk te voorkomen.

De vakbonden wijzen in de brief op een onderzoek van de bureaus Astri en VHP waaruit blijkt dat RSI zo'n 2,5 keer vaker voorkomt bij ICT-bedrijven dan bij andere bedrijven. Tien procent van alle ziekmeldingen en 17 procent van alle ziektedagen wordt in de ICT-sector veroorzaakt door RSI.

Het ministerie van Sociale Zaken stimuleert sinds enige jaren afsluiting van Arbo-conventanten in bedrijfssectoren. Dat is inmiddels in meer dan veertig gevallen gebeurd. Vijftien convenanten zijn in voorbereiding.

De drie vakbonden vinden dat, nu de ICT-werkgevers weigeren hieraan mee te werken, de Arbeidsinspectie moet worden ingezet. Er zou bij deze bedrijven veelvuldig sprake zijn van te langdurig beeldschermwerk. ,,Wij krijgen van leden te horen dat altijd alles moet wijken voor de deadline'', zegt CNV-bestuurder M. Limmen. ,,Er heerst vaak die idiote cultuur dat wie het langst doorwerkt het stoerst is.''

B. Taselaar, plaatsvervangend directeur van werkgeversorganisatie Nederland ICT, zegt verbaasd te zijn over de actie van de vakbonden. Volgens hem was het de bedoeling de besprekingen over het convenant te hervatten. Hij wijst er op dat de ICT-branche net een Taskforce RSI heeft ingesteld die voorstellen gaat doen voor RSI-bestrijding. ,,We zijn er heel hard mee bezig. Het is natuurlijk ook in ons belang dat RSI wordt voorkomen.''

Hij wijst er wel op dat de organisatiegraad in de ICT-branche niet zo groot is, en dat zijn organisatie vindt dat bedrijven vooral zelf verantwoordelijk zijn.

Volgens het ministerie van Sociale Zaken ligt het al in de planning dat de Arbeidsinspectie ICT-bedrijven extra gaat controleren.