Premie AWBZ in juli omhoog

Om de snel oplopende tekorten in de zorg te bestrijden gaat de premie voor de bijzondere ziektekosten, de AWBZ, per 1 juli met een half procentpunt omhoog.

Bovendien legt waarnemend en demissionair minister De Geus (Volksgezondheid) alle zorginstellingen – zoals ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingstehuizen – en de vrije beroepsbeoefenaren in de zorg een korting op van 0,8 procent. De instellingen moeten dat compenseren door efficiënter te werken. Dat levert nog dit jaar een besparing van 250 miljoen euro op.

De ongebruikelijke, tussentijdse premieverhoging van de AWBZ van 12,05 procent naar 12,55 procent is vrijdag door de ministerraad goedgekeurd. De koopkracht van mensen met een modaal inkomen van 24.000 euro gaat er hierdoor 120 euro per jaar op achteruit. De premiestijging brengt dit jaar 500 miljoen euro extra in de AWBZ-kas. Vanaf 2004 is dat 1,1 miljard euro op jaarbasis. Het College Tarieven Gezondheidszorg (CTG) beslist de komende weken of de voorgestelde efficiëncykorting (onder meer terugdringen van administratieve lasten) van 0,8 procent uitvoerbaar is.

Deze maatregelen maken deel uit van de Voorjaarsnota, de halfjaarlijkse financiële bijstelling van de rijksbegroting. De Geus komt er vroegtijdig mee naar buiten omdat langer wachten volgens hem tot grotere financiële problemen leidt. Voor 2003 wordt rekening gehouden met een tegenvaller van 2,4 miljard euro, waarvan 1,5 miljard voor rekening komt van de zorg. Met name de kosten van de bijzondere ziektekosten stijgen explosief. De grootste pijn zit in ouderen- en de gehandicaptenzorg.

Het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) adviseerde het kabinet vorige maand om de AWBZ tussentijds met 1,6 miljard te verhogen. Het College verwacht anders een tekort van 30 miljard euro in 2008.

Daarnaast bepleitte het CVZ afgelopen week een kleiner basispakket, verhoging van de eigen risico's en de invoering van eigen bijdragen voor sommige medische handelingen. Deze ingrepen worden nu besproken in de informatieonderhandelingen.