Landlozen Brazilië bezetten reservaat

Naar schatting 5.000 landloze boeren hebben een Indianenreservaat in het Amazonegebied in Brazilië bezet. Volgens hulporganisaties maken de Uru-Eu-Wau-Wau-indianen zich op om met pijl en boog de boeren te verdrijven. De organisaties waarschuwen voor een bloedbad als de Braziliaanse regering niet ingrijpt. Landloze boeren maken regelmatig aanspraak op braakliggende grond, maar meestal is dit in handen van grootgrondbezitters. Wanneer de boeren de land voor een lange tijd hebben bezet, worden zij de eigenaar. De indianen zeggen dat hun land bewust niet bebouwd wordt om ontbossing tegen te gaan.