Halsema even weg om kind

Fractievoorzitter Femke Halsema (GroenLinks, 37 jaar) zal zich eind dit jaar tijdelijk uit de fractie terugtrekken wegens zwangerschapsverlof. Naar verwachting zal ze voor een korte periode worden vervangen door fractiegenote Marijke Vos.

Halsema heeft haar fractie daarover vanochtend geïnformeerd. Halsema volgde in november Paul Rosenmöller op als fractievoorzitter van GroenLinks en werd lijsttrekker bij de Tweede-Kamerverkiezingen in januari van dit jaar.

Halsema is, voorzover bekend, de eerste fractievoorzitter die wegens zwangerschap haar Tweede-Kamerwerk tijdelijk neerlegt. Voormalig fractievoorzitter Andrée van Es van de PSP stelde in 1986 haar Kamerzetel ter beschikking toen zij zwanger werd. Halsema is in november `uitgerekend'. Halsema verwacht kort na het kerstreces haar werkzaamheden te hervatten.

Tot nu toe kunnen Kamerleden niet worden vervangen wegens zwangerschap. Eerste en Tweede Kamer kunnen in deze zittingsperiode wel een grondwetswijziging aannemen die vervanging van zwangere politici in het parlement, Provinciale Staten en gemeenteraden mogelijk maakt. Daarbij gaat het om een periode van zestien weken.

Een wetsvoorstel van toenmalig minister K. de Vries van Binnenlandse Zaken met deze strekking werd vorig jaar al aangenomen. Doordat het een wijziging van de Grondwet betreft, volgt verplicht nog een zogeheten tweede lezing van het wetsvoorstel in beide Kamers.

Het is de bedoeling dat daarover nog dit jaar een besluit wordt genomen. Als er een meerderheid van tweederde van het parlement bereikt wordt, is die tijdelijke vervanging formeel mogelijk. Dat geldt dan niet alleen voor zwangerschap, maar ook in geval van chronische ziekte.