Fietsen niet veiliger door voorrang rechts

De maatregel `voorrang voor de fiets van rechts' heeft het verkeer niet veiliger gemaakt. Dat blijkt uit onderzoek van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer van Verkeer en Waterstaat naar de effecten van de op 1 mei 2001 ingevoerde maatregel. ,,Het aantal voorrangsongevallen met letsel is ongeveer gelijk gebleven maar het aantal slachtoffers onder langzaam verkeer (fietsers, én brom- en snorfietsers) is iets toegenomen'', aldus de onderzoekers. Met de maatregel werd de uitzondering geschrapt op de regel dat alle verkeer van rechts voorrang heeft. Doel was aan te sluiten op de voorrangsregels elders in Europa en het verkeer fietsvriendelijker te maken. Voorwaarde was dat het verkeer er niet onveiliger op zou worden. Daartoe zou de voorrang worden geregeld op doorgaande wegen en zouden gevaarlijke gelijkwaardige kruisingen veiliger worden gemaakt. Wellicht is dat onvoldoende gebeurd, aldus de onderzoekers.