Bonden: meer controle op RSI

De vakbonden willen dat de Arbeidsinspectie ICT-bedrijven strenger gaat controleren op het naleven van de arbeidstijdenwet en de arbeidsomstandighedenwet in verband met de frequentie van RSI.

Pagina 14