`Betere afspraken over wijken'

Demissionair minister Kamp (VROM) wil hardere afspraken tussen gemeentebesturen en woningcorporaties over het opknappen van oude wijken. Dat heeft hij de Tweede Kamer per brief laten weten.

De minister noemt het een positieve ontwikkeling dat steeds meer corporaties en gemeenten afspraken maken, maar ze zijn volgens hem te vrijblijvend. Voortaan zal per jaar beter moeten worden gekeken of de overeengekomen prestaties ook werkelijk zijn gehaald, schrijft Kamp. Het gaat hem in de eerste plaats om de verbetering van 50 zogenoemde prioritaire of aandachtswijken in dertig gemeenten. ,,Gemeenten en woningcorporaties zouden gezamenlijk de durf moeten opbrengen om garantieafspraken te maken en elkaar nadrukkelijker aan te spreken op geleverde prestaties'', aldus de brief. In het verslagjaar hadden 240 corporaties (goed voor de helft van het totale woningbezit) afspraken lopen met 190 gemeenten. In Nederland zijn 579 corporaties met ruim 2,4 miljoen woningen.

Uit de gegevens over 2001 blijkt dat de corporaties veel meer hebben uitgegeven aan verbetering van de leefomgeving dan het jaar daarvoor: 317 miljoen euro tegen 157 miljoen in 2000. Het geld werd besteed aan betere verlichting, huismeesters, inbraakbeveiliging en buurtcentra. Tegelijk is er meer geld uitgegeven aan onderhoud en woningverbetering (plm. 3 miljard euro). Per regio doen zich grote verschillen voor, constateert Kamp. In de provincie Groningen wordt beduidend minder uitgegeven aan onderhoud dan elders.

Kamp wil ook dat er veel meer nieuwe woningen worden gebouwd. Uit de cijfers blijkt dat de corporaties in 2001 iets meer dan 12.500 nieuwe woningen in de sociale sector opleverden, ongeveer de helft van wat er in 1997 tot stand kwam. Het aantal koopwoningen bleef steken op 3.400, terwijl de corporaties van plan waren om er 6.500 te bouwen.

De minister is positief over initiatieven uit de sector zelf om rijke corporaties financiële hulp te laten bieden aan de armere organisaties. Toch werkt hij ook aan een regeling om een heffing in te voeren voor de rijke corporaties, zodat ook de noodlijdende corporaties woningen kunnen opknappen.