Beperking aftrek hypotheekrente

De beoogde coalitie van CDA, VVD en D66 wil de aftrek van hypotheekrente voor de belasting in bepaalde gevallen beperken.

Mensen die winst maken bij de verkoop van hun huis worden geacht deze overwaarde voortaan in te zetten bij de aankoop van een nieuwe, duurdere woning. Doen ze dat niet, en gebruiken ze die winst voor andere doeleinden (bijvoorbeeld beleggingen of de aanschaf van een boot) terwijl ze voor hun nieuwe huis een nieuwe hypotheek afluiten, daar mogen zij de rente voor die hypotheek niet meer helemaal aftrekken.

Dat hebben bronnen rondom de formatie vanmorgen bevestigd.

Ook is besloten het recht op een werkloosheidsuitkering fors te beperken, tot maximaal 1,5 of 2 jaar, waarna de werkloze in de bijstand belandt.

Wie nu een arbeidsverleden van langer dan vijf jaar heeft, heeft vijf jaar recht op een WW-uitkering van zeventig procent van het laatstverdiende loon.

Volgens bronnen in Den Haag zal op de bijstand ook fors worden bezuinigd om mensen te stimuleren een baan te zoeken.

De beperking van de hypotheekrenteaftrek levert naar verwachting op termijn 500 miljoen euro per jaar op. Nu mogen mensen de overwaarde van hun huis nog besteden aan andere zaken dan het huis, en vervolgens bij de aanschaf van een andere woning het totale bedrag weer onder de hypotheekrenteaftrek brengen. Deze regeling kost de schatkist tot 2007 ongeveer 2,75 miljard euro, zo becijferden topambtenaren in de Centraal Economische Commissie eerder.

Met de huidige regeling kan het fiscaal aantrekkelijk zijn de overwaarde aan andere zaken te besteden dan het huis en voor een nieuw huis een nieuwe hypotheek op te nemen. VVD en D66 willen dit ,,gat in de wet', zoals een ingewijde het noemt, nu aanpakken.

Het CDA is nog niet helemaal overtuigd van het nut van de maatregel, maar noemt het ,,niet onbespreekbaar'. ,,Het kan niet zo zijn dat de belastingbetaler bijdraagt aan de aanschaf van luxe goederen van huizenbezitters', zegt een CDA'er.

Bij de onderhandelingen tussen PvdA en CDA waren voor het CDA deze en andere aanpassingen van de aftrek van hypotheekrente onbespreekbaar. [Vervolg FORMATIE: pagina 3]

FORMATIE

Ziektepremie omhoog

[Vervolg van pagina 1] Later vanmiddag zouden de onderhandelaars nieuwe doorrekeningen van het Centraal Planbureau krijgen. Afhankelijk hiervan zullen de onderhandelaars nog enkele aanpassingen in het bezuinigingspakket doen. Naar verwachting zullen zij morgen een akkoord bereiken over het financieel-economisch beleid voor de komende jaren. ,,Maar de komende twee jaar valt er eigenlijk niet te regeren', verzucht een CDA'er. De positieve effecten van de rigoureuze bezuinigingen zijn waarschijnlijk pas aan het eind van de kabinetsperiode zichtbaar.

Duidelijk is inmiddels dat nagenoeg iedereen er de komende jaren op achteruit zal gaan. ,,Behoud van koopkracht wordt niet gegarandeerd', aldus een ingewijde. Met name de oplopende kosten voor de gezondheidszorg veroorzaken inkomensachteruitgang voor veel mensen. De premies zullen de komende jaren fors omhoog moeten om te voorkomen dat ,,de zorg de economie opeet', zoals een VVD'er het formuleert.

Gisteren bereikten de onderhandelaars overeenstemming over de rest van het concept-regeerakkoord (met daarin onderwijs, integratie, ruimtelijke ordening, landbouw en asielbeleid). Deze `programmagrondslag' beslaat vijftien pagina's. Naar verwachting kan eind deze week een compleet regeerakkoord afgerond zijn.

Gerectificeerd

Arbeidsverleden

In het bericht Beperking aftrek hypotheekrente (13 mei, pagina 1) staat dat wie een arbeidsverleden van meer dan vijf jaar heeft, vijf jaar recht heeft op een WW-uitkering van 70 procent van het laatstverdiende loon. Een arbeidsverleden tussen vijf en negen jaar geeft evenwel negen maanden recht op deze WW-uitkering.