Bank Bear Stearns in overtreding

De Amerikaanse zakenbank Bear Stearns heeft vorige week een eigen analist ingezet om een beursemissie aan te prijzen. De actie van de zakenbank staat haaks op de veelomvattende overeenkomst die de grote zakenbanken op Wall Street eind vorige maand sloten met beursautoriteiten en justitie om belangenverstrengeling uit te bannen.

Pagina 13