B en W Veenendaal overleeft motie

Het college van B en W van Veenendaal heeft gisteravond een motie van wantrouwen overleefd. Aanleiding voor de motie, die werd ingediend door oppositiepartijen VVD, D66 en SGP, is een begin deze maand verschenen onderzoek waaruit blijkt dat de gemeente betrokken is geweest bij het financiële wanbeheer van de hervormde stichting Freule Lauta van Aysma.

Begin jaren tachtig bouwde deze stichting, vernoemd naar een jonkvrouw die in 1878 haar erfenis naliet aan de bouw van een bejaardentehuis in Veenendaal, 73 flats voor hervormde bejaarden. De gemeente stelde zich garant voor de financiering van het project, dat destijds 9,5 miljoen gulden (4,3 miljoen euro) kostte, en fiatteerde jaarlijks de jaarrekening. Toen de stichting in oktober vorig jaar niet meer aan haar hypothecaire verplichtingen kon voldoen, stelde de Waterschapsbank de gemeente aansprakelijk voor een bedrag van 10,5 miljoen euro. De stichting heeft nog geen verklaring gegeven voor haar verdwenen vermogen, dat waarschijnlijk is geïnvesteerd in een project in de VS.

De gemeenteraad stelde begin februari dit jaar een onderzoek in naar de politieke verantwoordelijkheid van de gemeente. Daarop diende wethouder A. de Graaf (financiën) zijn ontslag in. Uit het rapport blijkt dat de financiële constructie waarin de gemeente borg stond bij de bouw ,,niet rechtmatig, doelmatig en doeltreffend'' was. Bovendien zou het college in 2000 niet alert hebben gereageerd toen het Amerikaanse avontuur van de stichting in de jaarrekening was terug te vinden.

Over de uitkomsten van het onderzoek waren alle partijen in de gemeenteraad het gisteravond eens. Dat het college waarin nu CDA, PvdA, CU, GroenLinks zitting hebben daaraan geen conclusies verbond, vonden de oppositiepartijen getuigen van gebrek aan collegiaal bestuur. Het college betoonde bij monde van wethouder Volkshuisvesting H. Roor (GroenLinks) zijn spijt voor ,,alles wat er mis is gegaan''.