Verkiezingen op Curaçao

BIJ DE EILANDSVERKIEZINGEN van Curaçao, onderdeel van het Koninkrijk, heeft een populistische politicus die verdacht wordt van corruptie afgelopen weekeinde gewonnen. Anthony Godett, zoon van de legendarische Curaçaose politicus `Pappa' Godett, was voorwaardelijk vrijgelaten uit de gevangenis, waar hij in afwachting van een proces over smeergeld sinds een maand vastzat. Zijn partij, Frente Obrero (FOL, Arbeidersfront) behaalde een derde van de stemmen en wordt daarmee de grootste fractie in de eilandsraad. Aangezien Curaçao het grootste eiland van de Nederlandse Antillen is, zal de partij waarschijnlijk ook gaan deelnemen aan de Antilliaanse regering. Voor de betrekkingen met Nederland is dit een tegenslag: Godett verklaarde na zijn overwinning dat ,,de periode dat Nederland het op de Antillen voor het zeggen heeft voorbij is''.

Bij verkiezingen kunnen zich bizarre omstandigheden voordoen – Nederland heeft daar sinds vorig jaar eigen ervaring mee. Maar de winst van het FOL is om twee redenen zorgwekkend. Ten eerste illustreert het de verziekte politieke cultuur op Curaçao. Politieke partijen zijn verlengstukken van hun leider, hebben nauwe banden met de lokale vakbonden, leunen op het overheidsapparaat en ze zijn sterk cliëntelistisch. De Curaçaose economie is zwak, de overheid is een waterhoofd en de werkloosheid is hoog. In vergelijking met de andere eilanden van de Antillen en met Aruba is Curaçao er het slechtst aan toe. Chronische problemen als criminaliteit, drugstoerisme en migratie naar Nederland blijven onopgelost.

Het tweede probleem is de houding van Nederland jegens de Caraïbische delen van het Koninkrijk. Paternalisme, bemoeizucht, regelgeving, ontwikkelingsgeld, pogingen om het bestuur te verbeteren en zelfs de inschakeling van het Internationale Monetaire Fonds voor de sanering van de overheidsfinanciën hebben behalve talrijke ambtelijke reizen naar de Antillen bitter weinig opgeleverd. KABNA, het Kabinet voor de Nederlandse Antillen, functioneerde al jaren slecht en is inmiddels ondergebracht als directoraat-generaal bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De Haagse politieke belangstelling voor de Antillen is nog altijd sporadisch en uit zich voornamelijk in opwinding over bolito-slikkers die KLM-vluchten vertragen, Antilliaanse probleemjongeren in Den Helder of de situatie in de Koraalspecht-gevangenis.

TUSSEN DE ONAFHANKELIJKHEID in de Britse Gemenebest-structuur en de afhankelijkheid van een Frans departement of territorium overzee (DOM-TOM) hanteert Nederland een halfslachtig model voor de overzeese partners van het Koninkrijk. Het is een bron van permanente irritatie over en weer. Met lokale verkiezingsuitslagen die mede door de moeizame verstandhouding met Nederland bepaald worden. De winst van het FOL van zoon Godett vormt aanleiding weer eens grondig naar de staatkundige verhoudingen te kijken.