Oorlogskunst

In het bericht Oorlogskunst terug naar erfgename (8 mei, pagina 9) staat dat de verzoekster om teruggave van een aantal schilderijen een kwart van de getaxeerde waarde ervan aan de staat moet betalen. Dit is een onjuiste weergave van het advies van de Restitutiecommissie, die de regering aanbeveelt ,,een beëdigd taxateur de hoogte van de vergoeding te laten vaststellen aan de hand van wat de schilderijen nu zouden opbrengen als zij onderhands verkocht zouden worden, met aftrek van de provisie die men destijds moest betalen''. Voor deze aftrek gaat ze uit van 25 procent van de getaxeerde waarde.