Milieuregels kosten verkeer 1 miljard euro

Maatregelen om de milieuvervuiling door het verkeer te bestrijden hebben in 2001 970 miljoen euro gekost, aldus nieuwe cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag heeft vrijgegeven.

De uitgaven zijn daarmee in tien jaar ruim verdubbeld. Oorzaken zijn zowel de toename van het verkeer als het grotere pakket aan milieumaatregelen. Automobilisten betaalden de meeste kosten zelf, zoals aanschaf van katalysatoren.

Aanschaf van katalysatoren voor benzinemotoren vergde in 2001 ruim 180 miljoen euro. Omdat een katalysator extra brandstof verbruikt komt daar nog eens bijna 50 miljoen euro aan benzinekosten bij. Bovendien was er ongeveer 120 miljoen nodig voor het ontzwavelen van diesel.

Maatregelen tegen geluidshinder vergden in 2001 meer dan 270 miljoen euro. Hiervan kwam ruim 200 miljoen euro voor rekening van de overheid. De overheidsmaatregelen zijn onder meer het isoleren van woningen rond Schiphol, de plaatsing van geluidsschermen en de aanleg van stil asfalt.

Aan de bodemschoonmaak van tankstations, die vooral eind jaren negentig is uitgevoerd, is in 2001 nog circa 25 miljoen euro uitgegeven.