Duits tekort ook dit jaar weer te groot

Het Duitse begrotingstekort zal ook dit jaar groter zijn dan in het kader van het stabiliteitspact van de Europese Unie is toegestaan. Dat heeft minister van Financiën Hans Eichel (SPD) dit weekeinde toegegeven.

Ook verwacht Eichel niet langer dat Duitsland in 2006 een evenwichtige begroting zal hebben. Begrotingsevenwicht is op die termijn alleen haalbaar, ,,als er een economisch wonder gebeurt'', aldus Eichel.

De Duitse oppositie heeft onmiddellijk het aftreden van de minister geëist omdat hij ,,een puinhoop'' van de staatsfinanciën zou hebben gemaakt. Een woordvoerder van Europees Commissaris Pedro Solbes wees er evenwel op dat overtreding van het begrotingscriterium verwacht was en dat Duitsland er ondanks een slechte conjunctuur in slaagt het structurele begrotingstekort langzaam terug te dringen.

Eichel maakte in diverse vraaggesprekken en in een opiniestuk duidelijk dat hij niet van plan is de nagestreefde begrotingsdiscipline te laten varen.

Het stabiliteitspact laat een jaarlijks begrotingstekort toe tot drie procent van het bruto binnenlands product (bbp). Vorig jaar liep het Duitse tekort op tot 3,6 procent, voor dit jaar wordt rekening gehouden met een tekort tot vier procent. In 2001 bleef Duitsland met een tekort van 2,8 procent net onder de afgesproken Europese grens. Voor 2004 wordt weer een tekort van minder dan drie procent verwacht.

Eichel deed zijn ontboezeming dit weekeinde omdat donderdag officiële cijfers over te verwachten inkomsten en uitgaven bekend worden. Vooral de uitgaven ten gevolge van werkloosheid (uitkeringen en arbeidsbemiddeling) zijn veel te laag geraamd. Waarschijnlijk loopt dat tekort op tot 10 miljard euro, maar in Duitse media wordt ook 15 miljard als mogelijkheid genoemd. Aan de inkomstenkant verwachten belastingspecialisten ongeveer 13 miljard minder dan begroot.

Eichel nam afscheid van zijn belofte in 2006 begrotingsevenwicht te bereiken omdat de bezuinigingen die daarvoor noodzakelijk zijn funest zouden zijn voor elk economisch herstel. Hij rekende voor dat daartoe jaarlijks bezuinigingen en/of belastingverhogingen van 50 miljard euro nodig zijn, dan wel een economische groei van 4,5 procent. Dit jaar groeit de Duitse economie vermoedelijk met 0,5 procent, voor volgend jaar gaan optimistische voorspellingen uit van 2,0 procent groei.

Bondskanselier Gerhard Schröder heeft zijn minister vanochtend rugdekking gegeven. De positie van Eichel staat volgens de kanselier niet ter discussie. Schröder sprak zich ook uit tegen verhoging van de BTW om langs die weg de staatskas te spekken. Een aantal regionale politici en ook sommige economen ijveren al enig tijd voor een BTW-verhoging. Vorige week kwam het kabinet wel een verhoging van de tabaksaccijns overeen.