Besparing van 1,5 miljard extra nodig

CDA, VVD en D66 worstelen in de kabinetsformatie met de sterk stijgende kosten voor de zorg. Daardoor zijn ten minste 1,5 miljard euro extra bezuinigingen nodig, zei VVD-leider Zalm zaterdag na enkele uren onderhandelen over de financiën.

De extra bezuinigingen komen bovenop de 14,5 miljard die de beoogde regeringscoalitie tot 2007 voorziet. De partijen stuurden dit weekeinde een serie nieuwe financiële maatregelen naar het Centraal Planbureau. Het CPB komt naar verwachting morgen met de doorrekeningen. Volgens betrokkenen in CDA en VVD bevat de lijst aan bezuinigingen verschillende varianten, waarover de onderhandelaars nog moeten beslissen. Bij CDA, VVD en D66 wordt deze post als het moeilijkste resterende punt in de formatie beschouwd.

De maatregelen zijn nodig doordat de partijen streven naar begrotingsevenwicht in 2007, om de toekomstige kosten van de vergrijzing op te vangen. Zalm liet zaterdag blijken dat gezien de slechte economie begrotingsevenwicht in 2007 minder zwaar moet tellen dan het effect van de maatregelen op economisch herstel.

De stijgende zorgkosten moeten volgens de afspraken tussen CDA, VVD en D66 over het financiële beleid, worden opgevangen binnen het vast te stellen zorgbudget zelf. Het CDA bepleit daarom onder meer verhoging van de zorgpremies. De VVD heeft daartegen bezwaar, omdat een verhoging de facto een lastenverzwaring betekent, die de koopkracht aantast. Het alternatief is het verkleinen van het ziekenfondspakket en het invoeren van een eigen bijdrage voor medische ingrepen.

Het CPB rekent op verzoek van de VVD ook de effecten door van de invoering van een referte-eis in de WAO. Zieke werknemers zouden dan pas in aanmerking kunnen komen voor een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid na een arbeidsverleden van enkele jaren. CDA en D66 zijn daar tegen.

CDA en D66 zijn in principe bereid de VVD-wens in te willigen om de gemeentelijke onroerend-zaakbelasting (OZB) grotendeels af te schaffen. Alleen het eigenarendeel voor woningbezitters zou in stand blijven. Het gebruikersdeel (ook voor huurders) zouden gemeenten dan via het gemeentefonds gecompenseerd krijgen.