Vogelpest

Mijn voorstel is om binnen drie kilometer afstand van de bebouwingskernen kippenboeren te verbieden hun hokken weer te vullen. Op termijn moeten alle kippenboeren binnen drie kilometer afstand van dorpen en steden omgeschoold worden of verplaatst. Bij een toekomstige uitbraak van een besmettelijke vogelziekte zouden de hobbypluimveehouders uit de bebouwingskernen ten minste gevrijwaard blijven van ruiming als consequentie van de huidige bedrijfsvoering van de kippenboeren.

Bovendien zijn de vogelpest en vele andere ziekten die bij de dieren zonder enige weerstand in de bio-industrie kansen krijgen, niet altijd ongevaarlijk voor de mens. We kunnen in Nederland toch niet volledig getiranniseerd worden door een kleine beroepsgroep kippenboeren met een volstrekt onaanvaardbare bedrijfsvoering. Met nog kans op epidemieën die op mensen overslaan op de koop toe.