Veldleeuwerik

Het is mei en Herman Gorters `Een nieuwe lente en een nieuw geluid' uit zijn lyrische gedicht Mei (1889) is de regel van de maand. Maar dat `nieuw geluid' heeft niks met vogelzang te maken, zoals menigeen denkt. Het is de fluittoon van een jongen. Gorter dichtte dit lange jeugdvers in Balk, Friesland. Erheen dus. Stil dorp met kerk omringd door weiden, gracht erdoorheen, standbeeld van Herman. We moeten flink gevorderd zijn in de Mei om de eerste zingende vogel tegen te komen. Het is de leeuwerik, de veldleeuwerik wel te verstaan, die boven `'t heete weiland' zijn lied ten gehore brengt. Al loodrecht opwaarts klimmend doet hij dat, een dromerig lied, onmiskenbaar. Het is of de hele hemelkoepel meeklinkt. Dit bruine, zwartgestreepte grondvogeltje van 17,5 cm is de lenteheraut van dit land. Soms verdwijnt hij uit het zicht en dan is alleen dat lied hoorbaar.

freriks@nrc.nl