Tandvlees

De kop `Ziek tandvlees kan leiden tot te vroege geboorte en hartdood' boven het artikel van M.A.J. Eijkman in W&O van 26 april dekt niet de inhoud van dit overigens uitstekende stukje. In het artikel wordt juist heel genuanceerd uitgelegd dat, ondanks allerlei speculaties, er nog maar een mager bewijs gevonden is voor de stelling dat er `een verband' bestaat tussen het voorkomen van hart en vaatziekten en ziekten van tandvlees en kaakbot.

Daar wil ik aan toevoegen dat een verband nog geen oorzakelijk verband is. Dat wil zeggen dat nog altijd niet is aangetoond, dat ziek tandvlees de oorzaak is van een vergrote kans op hartfalen. Er wordt juist aan een gemeenschappelijke onderliggende oorzaak gedacht voor ziek tandvlees en diverse andere afwijkingen zoals hart- en vaatziekten. Diverse onderzoeken wijzen ook in die richting. Er is bijvoorbeeld aangetoond dat mensen met ziekten die vermoedelijk hun oorzaak vinden in een auto-immuunreactie, zoals gewrichtsreuma en diabetes, vaker problemen hebben met ziekten van tandvlees en kaakbot en ook een verhoogde kans hebben op hart- en vaatziekten.

Het regelmatig grondig laten schoonmaken, door een professionele kracht, van de onder het tandvlees vrijliggende tandwortels is daarbij geen garantie dat ook de andere afwijkingen zullen verdwijnen of niet zullen voorkomen. Er zijn zelfs aanwijzingen dat tandelozen die door tandvleesproblemen hun gebitselementen zijn kwijtgeraakt, nog altijd en verhoogde kans hebben op hart- en vaatziekten, wellicht omdat de onderliggende oorzaak niet is weggenomen. Een betere titel zou daarom ook zijn geweest: `Geen bewijs dat ziek tandvlees hartdood veroorzaakt'.