Steun?

Voetbalclub FC Utrecht kampt met een schuld van 40 miljoen euro die wordt weggewerkt door de gemeente. Hoever mag gemeentelijke steun gaan?

Joop Atsma, Tweede Kamerlid CDA en voorzitter Nederlandse wielerunie: ,,De gemeenteraad bepaalt in welke mate een club financieel wordt gesteund, daarvoor is het een gekozen volksvertegenwoordiging. Een gemeente moet een voetbalclub niet in het oneindige steunen. De overheid is er niet om de salarissen van topspelers te betalen, zeker niet als die exorbitant hoog zijn. Financiële steun van een club kan ook nog eens leiden tot competitievervalsing. Bij FC Utrecht gaat het om bijzonder hoge bedragen, ik kan me voorstellen dat de doorsnee belastingbetaler daar vraagtekens bij zet. Overheden mogen best worden aangesproken op hun investeringen in voetbalclubs, in sommige gevallen gaat het om oneigenlijke steun.''

Juan Schot, algemeen manager Federatie Betaald Voetbal Organisaties: ,,FC Utrecht is belangrijk voor de stad Utrecht, al is een schuld van 40 miljoen euro enorm hoog. Dat mag niet elk jaar voorkomen, daarover moeten goede afspraken worden gemaakt. De schuld moet worden gesaneerd, waarna er een afdoende plan voor de toekomst kan worden geschreven. Bij FC Utrecht leverde vooral de verbouw van het stadion tot enorme financiele problemen. Gemeentes bepalen zelf of ze een club wel of niet steunen. Ik kan de gemeente Maastricht bijvoorbeeld goed begrijpen, die heeft schoon genoeg van alle problemen bij MVV en steekt geen geld meer in die club. Los daarvan is de FBO er niet blij mee als clubs uit het betaalde voetbal verdwijnen.''

Hans van Delft, voorzitter NEC: ,,Gemeentes hebben een bepaalde taak te vervullen als het gaat om het ondersteunen van betaald voetbal in een stad. Een voetbalclub heeft recht op subsidie, culturele activiteiten worden toch ook financieel ondersteund? Gemeentelijke steun kan weleens leiden tot kapitaalvernietiging, in sommige steden is het verkeerd afgelopen. Soms moet een gemeente een club wel steunen, want hoe moeten Vitesse en FC Utrecht anders worden gered? Voetbal trekt veel mensen, dat wordt nog weleens vergeten. Een schouwburg krijgt op jaarbasis 15 euro subsidie per bezoeker. NEC heeft per jaar 250.000 bezoekers, die cijfers spreken toch voor zich? Laten we wel wezen: toen de stadions in Arnhem en Utrecht werden ge- of verbouwd, hebben de desbetreffende gemeentes toch vergunningen afgegeven? De bobo's vonden het toch prachtig om op de eerste rij te zitten? Dan moeten ze nu ook hun verantwoordelijkheid nemen. Al die discussies over gemeentelijke steun overschaduwen echter het werkelijke probleem: hoe houden we voetbal de komende jaren betaalbaar voor de gewone man?''

Henk Goulooze, woordvoerder Vereniging van Nederlandse Gemeenten: ,,Elke gemeente bepaalt zelf wat er gedaan wordt met het beschikbare budget. Wij verstrekken slechts adviezen die niet per se hoeven worden opgevolgd. Natuurlijk worden we weleens gebeld door burgemeesters en wethouders, maar zij bepalen zelf wat ze met onze inzichten doen. Over welke zaken we de meeste vragen krijgen? Dan gaat het vooral om financiele constructies of juridische problemen. Het onderwerp `Gemeentelijke steun aan voetbalclubs' leeft niet alleen in Nederland, maar ook in Europa. Partners in de Europese Unie kijken op verschillende manieren aan tegen die vorm van subsidieverlening.''

Jan Rijpstra, Tweede Kamerlid VVD: ,,Als ik kijk naar de problemen van FC Utrecht vraag ik me af hoe het kan dat topmensen uit het bedrijfsleven in de voetbalwereld zulke grote fouten maken. Een gemeente hoort geen geld in een club te steken, profclubs moeten hun eigen broek kunnen ophouden. Het was anders geweest als de gemeente Utrecht een stadion had gebouwd en de FC daarvoor huur zou laten betalen. Nu heeft FC Utrecht zichzelf in de problemen gebracht met de verbouw van het stadion. In feite is FC Utrecht failliet. Ik vraag me ook steeds af wat zo'n raad van commissarissen eigenlijk heeft uitgevoerd bij FC Utrecht. Hebben die mensen zitten slapen? Als de gemeente Utrecht de FC financieel steunt, lijkt het me logisch dat de gemeente invloed krijgt op het beleid.''