Schröder paait de VS, zonder koerswijziging

In een weldoordachte toespraak heeft bondskanselier Gerhard Schröder een elegant charmeoffensief aan de Verenigde Staten gericht, zonder zijn verzet tegen de oorlog in Irak te relativeren of afstand te nemen van Frankrijk.

Het hardnekkige verzet van de Duitse regering tegen de aanval op Saddam Hussein heeft de Duits-Amerikaanse betrekkingen beschadigd. Sinds twee weken proberen beide landen weer tot elkaar te komen. Gisteren greep Schröder een feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Amerikaans-Duitse Kamer van Koophandel aan om te tonen hoezeer hij hecht aan goede transatlantische betrekkingen. Hij loofde uitvoerig de vriendschap die de Amerikanen Duitsland hebben betoond en onderstreepte dat beide landen groot belang hechten aan democratie en mensenrechten. Charmant loofde hij de Amerikaanse president George Bush voor diens steun ten tijde van de Duitse hereniging.

Met verwijzing naar de Amerikaanse slogan `never explain, never complain' omzeilde hij een al te gedetailleerde terugblik op de Irak-controverse. Zelfbewust verklaarde hij dat de ,,cruciale vriendschap” tussen beide landen ,,bestand is tegen meningsverschillen''. En hij voorspelde dat Duitsland ook in de toekomst terughoudend zal zijn met de inzet van geweld, maar daar niet principieel voor terugdeinst.