Ozongat

Het artikel `Ozongat krimpt door record-opwarming op zuidelijk halfrond' (W&O, 3 mei) wordt ontsierd door zeker twee fouten.

In de een na laatste zin van de tweede alinea staat: `...en treedt dus minder menging van lucht op'. Dit moet natuurlijk zijn: `en treedt dus meer menging van lucht op'.

In de derde alinea wordt gesteld dat ozon verloren gaat vanwege reacties waarbij chloor als katalysator optreedt, op een hoogte waar de potentiële temperatuur lager is dan 330 graden Celsius. Ozonmoleculen worden afgebroken bij extreem lage temperaturen. In het artikel wordt ook gesproken over een koude vortex. Vanuit het gezichtspunt van de leek (die ik ben) lijken temperaturen van 330 graden Celsius in de stratosfeer me aan de hete kant. Je zou toch zeggen dat het continu (hard) vriest, zo hoog in de atmosfeer.