Op naar de top

Steeds meer jongeren van Turkse en Marokkaanse afkomst stromen door naar het hoger onderwijs, ruim een verdubbeling tussen 1995 (1190 eerstejaars in totaal) en 2001 (2640). Het gaat in beide jaren om ongeveer evenveel jongens als meisjes, bij Marokkanen iets meer meisjes, bij Turken iets meer jongens. Afgezet tegen het aantal 18-jarigen in deze bevolkingsgroep is dat een stijging van zo'n 12% tot 25%. Dat lijkt veel, en de stijging is indrukwekkend, maar afgezet tegen de algemene deelname aan het hoger onderwijs is het nog altijd laag. In 1995 was amper een procent van de eerstejaars student Turks of Marokkaans, in 2001 was dat ruim drie. Dat is een duidelijke ondervertegenwoordiging, in die jaren was respectievelijk 5,3 en 5,9 procent van de 18-jarigen Turks of Marokkaans. Zowel op de universiteit als het hbo zit de grootste groei van Turkse en Marokkaanse eerstejaars bij de economische faculteiten. Ook rechten is zeer populair. Techniek en gezondheid niet.