`Koppel uitkering aan stageplaats'

Werkloze jongeren die een (leer)werkplek of maatschappelijke stage krijgen aangeboden en die vervolgens weigeren, zullen waarschijnlijk worden gekort op hun uitkering of die mogelijk zelfs helemaal verliezen. Dat is een van de voornemens die demissionair minister De Geus (Sociale Zaken, CDA) heeft opgenomen in zijn plan tegen de jeugdwerkloosheid, waar het kabinet gisteren mee heeft ingestemd.

In overleg met werkgevers- en werknemersorganisaties en gemeenten zal De Geus het offensief voor 1 juli concretiseren. Het kabinet streeft er naar voor jonge werkzoekende de komende vier jaar 40.000 werkplekken in het bedrijfsleven te creëren.

Relatief veel jongeren zijn het slachtoffer van de economische recessie. Het algemene werkloosheidspercentage bedraagt 5,1, maar van de jongeren zit 9,7 procent zonder werk. De jeugdwerkloosheid neemt ondertussen veel sneller toe. De doelstelling van het kabinet is de werkloosheid onder jongeren niet meer dan het dubbele te laten bedragen van het algehele percentage. Ook het aantal voortijdige schoolverlaters moet de komende jaren worden teruggeschroefd. Het aantal 'drop-outs' moet in 2006 30 procent lager zijn dan in 1999 en in 2010 met de helft zijn teruggebracht.

In een toelichting stelde De Geus dat hij de jongeren achter de vodden zal zitten. ,,Als ze een werkplek krijgen aangeboden, is dat niet vrijblijvend. Ze zijn verplicht zo'n plek te aanvaarden, anders korten we op de uitkering'', aldus de CDA-bewindsman. Hij karakteriseert de jeugdwerkloosheid als een ,,enorm probleem''. ,,Het kan nog een paar jaar duren voor het beter wordt.''

De noodzaak om iets te doen aan de jeugdwerkloosheid wordt volgens de minister van Sociale Zaken groter. Relatief veel jongeren zijn het slachtoffer van de economische situatie. Het kabinet wil voorkomen dat steeds meer jongeren in een situatie van duurzame uitkeringsafhankelijkheid raken. Een extra groot risico op werkloosheid lopen volgens het kabinet vooral de jongeren die de school verlaten zonder een zogeheten 'startkwalificatie' (een diploma op minimaal niveau 2, MBO of HAVO), gelet op de eisen die op de arbeidsmarkt worden gesteld. Voortijdige schoolverlaters moeten juist nu in staat worden gesteld om een startkwalificatie te halen.