INFORMATIE

Wie zijn financiële huishouden noodgedwongen snel op orde moet krijgen, kan op veel plaatsen hulp vinden.

Budgettering

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) heeft heel veel informatie over het plannen van geldzaken. Veel tips en aanbevelingen zijn op de site te vinden, maar daarnaast biedt het Nibud allerlei boeken en brochures over bijvoorbeeld de kosten van de kinderen. Ook kunnen mensen op de site onder het kopje `schulden' een persoonlijk budgetadvies op laten stellen. wwww.nibud.nl

Studiekosten

De Informatie Beheer Groep kent, behalve de bekende studiefinanciering voor studenten, een aantal tegemoetkomingen voor ouders van scholieren. Het rekenprogramma op de site laat blijken of men voor een toelage in aanmerking komt. Het aanvraagformulier is meteen uit te printen.

www.ib-groep.nl

Bezuinigen

Of consuminderen, zoals de voorstanders van een zuinige levensstijl het liever noemen. Wat enkele jaren geleden nog vooral een bewuste keuze was van mensen die zich keerden tegen onnodige verspilling, is nu in steeds meer huishoudens weer bittere noodzaak. Op de Startpaginadochter over consuminderen staan heel veel links naar sites die op dit gebied adviezen geven. Bijvoorbeeld naar de site KindGeld van Natalie Peschier, waar vooral veel te vinden is over de kosten die gemoeid zijn met het opvoeden en verzorgen van kinderen.

http://consuminderen.pagina.nl

www.http://home.wanadoo.nl/n.peschier

Schulden

De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WNSP) is een aanvulling op de faillissementswet. De wet, zo valt te lezen op de site van Bureau WNSP, en biedt burgers met financiële problemen een extra perspectief op een schuldenvrije toekomst. De rechter beslist daarbij over het doorgaan van de sanering, de hoogte van het aflossingsbedrag en de duur van de sanering. Belangrijke voorwaarden voor toelating zijn dat de schulden ter goeder trouw zijn ontstaan en dat een vrijwillig akkoord over afbetaling niet meer mogelijk is. Het Bureau WNSP heeft onder andere een juridische helpdesk voor bewindvoerders, maar ook particulieren kunnen hier informatie krijgen.

http://www.wsnp.rvr.org/

Uitkering

Wie ontslagen dreigt te worden, kan bij uitkeringsinstantie UWV informatie vinden over procedures, uitkeringshoogten etc. Het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) vertrekt informatie op het gebied van vacatures, sollicitatiecursussen en dergelijke.

www.cwinet.nl

www.uwv.nl