Financiële slapjanussen

Het valt mij op dat u regelmatig antwoorden geeft in de trant van: `u draait net als veel mensen de zaken om'. U bedoelt: niet beginnen in het heden, maar eerst vaststellen wat men later wil hebben. Dit omdraaien is een gedragswetenschappelijk bekend fenomeen. Het is voor veel mensen niet moeilijk een ander te adviseren hoe je iets rationeel aanpakt door doelen te stellen en dan terug te redeneren. Veel moeilijker is het om dat op jezelf toe te passen en daar naar te handelen. Uw jarenlange verzuchting van `begin in de toekomst' zullen vele lezers rationeel gezien onderschrijven. Maar dan? U bewijst velen dan ook een dienst wanneer u het fenomeen onderkent (ja, zo is de realiteit), erkent (daar is niks mis mee) en niet (expliciet dan wel impliciet) veroordeelt; er is namelijk wel een probleem. Het lijkt me goed als u, dit wetend, wegen probeert te vinden om iemand toch vanuit het heden bij de gewenste toekomst terecht te laten komen. Wellicht moet de aanpak worden omgedraaid. Hoe weet ik niet. Daar heb ik niet voor doorgeleerd.

(A. van B.)

Ik onderschrijf uw reactie in het geheel niet. Het lijkt me de weg van de minste weerstand, waardoor zoveel mensen kapitalen verloren. Denk aan de beursintroductie van World Online, de internethype, de leasecontracten en veel meer zeperds. En niet te vergeten de huizenbezitters met een te hoge, verkeerde hypotheek, waar de notarissen nu eindelijk voor waarschuwen. Al die financiële slapjanussen namen nooit de moeite om hun (financiële) doelen eens op papier te zetten en daarop hun middelen te baseren. Een degelijker strategie is er niet. `Het doel heiligt de middelen.' Ik vind die berustende houding dom en blijf deze veroordelen, hoewel dat gedrag wetenschappelijk wellicht verklaarbaar is en veel voorkomt, wat gewetenloze verkopers in de financiële wereld weten en handig uitspelen. De mens wil bedrogen worden, en u helpt daar een beetje bij.

Adriaan Hiele beantwoordt ook vragen op de website www.nrc.nl/hiele

    • Adriaan Hiele