Bijzondere school mag hoofddoekje wel verbieden

Christelijke en andere bijzondere scholen mogen leerlingen en docenten verbieden om hoofddoekjes te dragen als een dergelijke religieuze hoofdbedekking niet strookt met de grondslag van die school. Dat heeft de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) gisteren geschreven in een advies aan het ministerie van Onderwijs, dat medio mei met een leidraad komt. In het advies zet de commissie op een rijtje wat mag en niet mag. Openbare scholen mogen bepaalde dracht alleen weren als er een ,,objectieve rechtvaardiging'' voor is. Zo mogen hoofddoekjes bijvoorbeeld worden geweerd van de gymles als dat gevaarlijke situaties oplevert. Ook kunnen gezichtssluiers worden verboden als zo fatsoenlijke communicatie met leerlingen met zo'n bedekking van het gelaat onmogelijk is.