`Basispakket gezondheid moet kleiner'

Lichte medische ingrepen, populaire medicijnen en fysiotherapiebehandelingen moeten uit het verplichte ziekenfondspakket worden gehaald. Dit bepleit het College voor Zorgverzekeringen (CVZ).

Door bijvoorbeeld liesbreukingrepen, tandartsbezoek voor volwassenen en niet-spoedeisend ziekenvervoer uit het ziekenfondspakket te halen kan jaarlijks ruim een miljard euro bespaard worden, zei voorzitter L. de Graaf van het college gisteravond in het NOS Journaal. Als gevolg daarvan zouden de premies niet omhoog hoeven.

Ook veelverkochte medicijnen als cholesterolverlagers en maagzuurremmers zouden uit het basispakket kunnen. Mensen kunnen zich hiervoor particulier bijverzekeren, zegt De Graaf. Het CVZ is verantwoordelijk voor de sturing en de financiering van de belangrijkste zorgverzekeringswetten en is een belangrijk adviesorgaan voor de regering. CDA, VVD en D66 kondigden gisteravond bezuinigingen in de gezondheidszorg aan door maatregelen van eenzelfde strekking.

Huisartsen en patiëntenorganisaties werpen zich op tegen wat zij een verarming van het ziekenfondspakket noemen. De patiënt zou door dit soort maatregelen wellicht langer wachten om zich te laten behandelen. Het bezoek aan tandarts en huisarts moeten volgens het CVZ wel voor iedereen vergoed worden, zoals nu het geval is.

Nu de gezondheidszorg door onder meer toenemende vergrijzing en de beschikbaarheid van nieuwe medische en technologische toepassingen te duur dreigt te worden, achten de zorgverzekeraars verschillende oplossingen mogelijk. Het basispakket verkleinen is een optie, evenals de verhoging van premies, of een verplicht eigen risico voor patiënten. Het wijst er op dat het een combinatie wordt: een duurder basispakket waarin minder behandelingen en medicijnen vergoed worden. Eind vorige maand adviseerde het CVZ de regering nog het inkomensafhankelijke deel van de ziekenfondspremie en van de premies van de bijzondere ziektekosten (AWBZ) volgend jaar fors te verhogen. De tekorten in de ABWZ zijn volgens het CVZ het gevolg van te lage premies in de afgelopen jaren.

Voorzitter Hans Wiegel van Zorgverzekeraars Nederland stelde begin dit jaar voor het huisartsbezoek uit het ziekenfondspakket te halen. Dit zou volgens Wiegel 1,5 miljard euro aan collectieve zorguitgaven schelen, op een totaal van 40 miljard euro.