Weg met de kleurenkitsch 2

Wat heb ik genoeg van het geklets over ,,Nederlanders met een kleurtje'' of over de klassenstrijd van de lage ,,zwarte'' versus de hooggeplaatste ,,witte'' Nederlanders. Dat is de klassenstrijd om de subsidiepot uit de tijd dat ,,de'' allochtonen bestonden uit slechts zeven gesubsidieerde etnische doelgroepen en niet uit de honderd afstammingen die zich nu binnen onze grenzen bevinden.

Pigment is geen teken van achterstand. Surinamers behoren tot de donkerste Nederlanders en zijn mede dankzij hun goede Nederlands – in twee generaties met succes geïntegreerd, ook op tv. Turken zijn daarentegen qua huidskleur vaak ,,witte'' Nederlanders maar zij hebben als groep grote sociaal-economische achterstand.

Dankzij hun integratie hebben Surinamers het grootste succes op de subsidiemarkt. Dat is ook te zien aan de programmering van de NPS die als taak heeft om zich met minderheden bezig te houden. Die ,,minderheden'' zijn vaak Surinamers. De uit Suriname afkomstige Prem Radhakishun, maker van het slecht bekeken NPS multiculti-programma Prem, is de aller-allochtoonste Nederlander die goed is geïntegreerd in het autochtone slachtofferjargon dat recht geeft op overheidsgeld. Nu heeft hij zijn programmaatje zelfs van de zondagmiddag naar de dinsdagavond weten te praten.

Nou zijn niet al die Surinaams getinte programma's slecht. Ik ben een liefhebber van de komiek Jörgen Raymann en hij wordt beter nu hij in zijn programma Raymann is laat steeds meer uit zijn Surinaamse ivoren toren komt. Een programma over Surinaamse geschiedenis (de opstand van Anton de Kom en Louis Doedel) behoort tot de Nederlandse koloniale geschiedenis die je in een inburgeringscursus zou kunnen vertonen. Maar Surinamers staan niet voor de ervaringen van alle 1,6 miljoen niet-westerse immigranten en hun kinderen in Nederland. Zij maken slechts een vijfde van die groep uit.

In een congres van de NPS (de culturele afsplitsing van de NOS), Kleurenkitsch, hield marketingspecialist Carl Rohde gisteren een praatje over de behoeften van Marokkaanse en Turkse jongeren, nog niet de helft van alle niet-westerse immigranten-jongeren in Nederland. Allochtonen zijn divers en hebben meer geleerd over de Nederlandse hoofdcultuur dan over elkaars subcultuurtjes. Het heeft dus geen zin om als NPS van bovenaf, namens alle allochtonen, bepaalde subcultuurtjes te verheerlijken. Dat moeten ze zelf maar doen als ze daar behoefte aan hebben. Anders krijg je een vreselijke hokjesgeest, waarin immigranten worden gestereotypeerd als ,,zwarte'' slachtoffers met een exotische cultuur. De kijkers zijn dan verbaasd als er ook nog een moderne computerspecialist tussen zit. Nederlanders ,,met een kleurtje'' moeten nog steeds tegen de eerste de beste onbekende vragen beantwoorden over hun etnische achtergrond. De meeste sprekers waren het erover eens dat de NPS zich niet meer apart met allerlei doelgroepen als Marokkanen, Turken, ook nog in hun eigen taal, moet bezighouden. Cultuurverschillen of -botsingen, geportretteerd in de dramaseries Dunya en Desi (NPS) of Najib en Julia (AVRO) zijn wel een legitiem onderwerp zolang het maar voor alle kijkers toegankelijk is.

In het Nederlandse stelsel kunnen aparte doelgroepen hun eigen omroep organiseren. Daar hebben ze de NPS en Carl Rohde niet voor nodig. Inmiddels zijn er genoeg moslims in Nederland voor een eigen omroep die even groot is als de EO. Maar de Nederlandse moslims zijn te verdeeld voor een eigen zuil. De Nederlandse Moslim Omroep krijgt slechts een uurtje in de week, terwijl avonden worden gevuld met christelijk gedachtengoed. Een nieuwe generatie moslimjongeren die minder benauwd etnisch denkt zal wel zo'n moslimomroep van de grond krijgen.

Niet-westerse allochtonen worden te veel gezien als een categorie apart en zijn daarom slecht vertegenwoordigd in redacties van kranten, radio en tv. Dat heeft met eigen achterstand te maken – hoog opgeleide allochtonen worden liever arts of advocaat – maar ook met de luiheid van redacties. Die schuiven hun verantwoordelijkheid het liefst af naar de NPS waar Radhakishun zijn zwarte slachtofferrolletje speelt.