Weer verlies voor Nippon Steel

Nippon Steel, het grootste staalconcern van Japan, heeft in het eind maart afgesloten boekjaar 2002/2003 een nettoverlies geleden van 51,7 miljard yen (388 miljoen euro) na een verlies van 28,4 miljard yen in het voorgaande boekjaar. Eenmalige lasten waren de voornaamste oorzaak van de toename van het verlies. De omzet nam toe van 2,58 biljoen tot 2,75 biljoen yen (20,6 miljard euro).