Versobering pensioenen op til

Een groot deel van het bedrijfsleven onderzoekt soberder pensioenen voor zijn werknemers.

De toezichthoudende Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) meldt dat bijna 300 van de bijna duizend pensioenfondsen ,,zich fundamenteel heroriënteren'' op hun pensioenen ,,gezien de hoge lasten waarvoor zij zich binnen de huidige regeling in de toekomst gesteld zien.''

,,Er moet gewoon wat gebeuren'', zegt secretaris pensioenen G. Verheij van werkgeversorganisatie VNO-NCW. ,,We kunnen de pensioenpremies aanpassen aan de regeling, of de regeling aanpassen aan de premies. Of allebei een beetje, en dat laatste zal de uitkomst worden, vermoed ik.''

Afgelopen week verraste farma- en chemiebedrijf Akzo Nobel de vakbonden met voorstellen waarin meer Nederlandse werknemers beleggingsrisico's lopen op hun pensioengeld. Akzo Nobel wil ook afzien van extra stortingen als het pensioenfonds een vermogenstekort heeft. Grote financiële instellingen, zoals ABN Amro en ING, willen dat ook de werknemers gaan meebetalen aan hun pensioen.

De plannen komen op het moment dat de pensioencrisis, in het eerste kwartaal, nijpender is geworden. De pensioenwaakhond PVK noemt de financiële situatie zorgelijk maar niet zorgwekkend, zo blijkt uit een brief aan demissionair staatssecretaris Rutte van Sociale Zaken. Gisteren overlegden Rutte, minister De Geus van Sociale Zaken en de werkgevers- en werknemersorganisaties over de pensioenen.

De PVK becijfert dat 170 pensioenfondsen een herstelplan hebben ingediend om een vermogenstekort weg te werken. Het totale tekort was eind maart ,,een kleine 10 miljard euro'', tegenover ,,tussen drie en vier'' miljard eind 2002. Het verschil zit `m vooral in het feit dat enkele grote fondsen, zoals ABP, in het eerste kwartaal door nieuwe koersdalingen van aandelen een tekort kregen.

,,Er is een reeks van aanleidingen voor bedrijven om heel kritisch naar pensioenregelingen te kijken'', zegt Verheij. De reeks aanleidingen loopt van de beursmalaise tot nieuwe boekhoudregels en de dalende bedrijfswinsten.

Verheij verwacht dat meer en meer pensioenregelingen combinaties worden van een basispensioen dat in een pensioenfonds wordt opgebouwd en een top, waarvoor de werknemer zelf verantwoordelijkheid moet nemen en waarbij hij ook de zelf de beleggingsrisico's loopt.

PATERNALISME: pagina 13