Ramsj

Piet Dekker: Godert van Bocholt. Gebonden, Pirola 1998, van €40,65 voor €13,95. De Slegte

In de 16de eeuw was de Gelderse edelman Godert van Bocholt de grootste particuliere grondbezitter in de Zijpe, een gemeente in de provincie Noord-Holland. Hij probeerde er een zoutziederij op poten te zetten maar dit mislukte vanwege een overstroming. In dit forse, verzorgd uitgegeven boek volgt Piet Dekker het leven van Van Bocholt en diens nazaten. Veel plaatjes.