Kazematten

Met genoegen las ik in het Cultureel Supplement van 4 mei het artikel van Theo Toebosch over bunkers en kazematten. De foto boven het artikel geeft aanleiding tot enkele opmerkingen. Van het afgebeelde type bunker zijn er in de laatste jaren voor de Tweede Wereldoorlog honderden aangelegd langs de grenzen, de IJssel, Maas, en in de Peel-Raamstelling en Grebbestelling. In het vooroorlogse leger werden ze kazematten genoemd.

De benaming bunker is met het Duitse leger in ons land gekomen. Ik herinner mij een rondschrijven uit de jaren vijftig van de minister van Defensie, of misschien de chef van de Generale Staf, waarin het gebruik van het woord bunker werd verboden; in plaats daarvan moest kazemat gebruikt worden. Kazematten zoals op de foto werden overigens meestal stekelvarkens genoemd. Mogelijk omdat er vaak ijzeren stompen van de betonwapening naar buiten staken, bedoeld als houvast voor aan te brengen gronddekking of camouflagenetten.