Justitieverdragen EU-VS pas in juni

De ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken van de Europese Unie hebben gisteren besloten om twee ontwerpverdragen tussen de EU en de Verenigde Staten voor ratificatie voor te leggen aan hun nationale parlementen. Het gaat om een uitleveringsverdrag en een rechtshulpverdrag, die de bestaande bilaterale verdragen met Washington deels gaan vervangen. Om die reden konden de ministers gisteren formeel geen politiek akkoord sluiten over de nieuwe verdragen. De Verenigde Staten moeten als onderhandelingspartner immers eerst in dit procedurebesluit worden gekend. Omdat de EU-ministers het over de verdragen inhoudelijk al eens zijn, wordt verwacht dat zij het akkoord begin juni wel bereiken. Het tekenen van de verdragen kan dan eind juni plaatsvinden.