Woningcorporaties ontbinden fusie

Een fusie van vijf lokale woningbouwcorporaties tot één landelijke corporatie is na amper twee jaar door interne ruzies mislukt. Dat heeft Roel Vos, president-commissaris van het gezamenlijke Vastgoedfonds LievendeKey, bevestigd.

LievendeKey stopt nog dit jaar alle activiteiten. Het was opgericht nadat de vijf woningbouwverenigingen hadden besloten gezamenlijk in het gehele land vastgoed aan te kopen, te beheren en te verhuren.

De betrokken corporaties zijn actief in Groningen, Lelystad, Jutphaas, Amsterdam en Nijmegen. Ze bezitten samen ongeveer 65.000 `verhuureenheden' die miljarden euro's waard zijn.

De bedoeling van de vijf woningbouwverenigingen was te groeien naar ,,ten minste 150.000 eenheden'', zegt Vos. Daar is niets van terechtgekomen. Met zoveel woningen zou LievendeKey een reus onder de corporaties zijn geworden. De grootste in Nederland bezitten gemiddeld niet meer dan 60.000 eenheden.

Het besluit tot ontvlechting van de corporaties en opheffing van LievendeKey volgt op een evaluatie door een commissie onder leiding van voormalig president van de Algemene Rekenkamer Henk Koning. De conclusie was dat de bestuurders van het vastgoedfonds er niet in zijn geslaagd ,,voldoende draagvlak'' te creëren.

De evaluatie was een voorwaarde bij de vorming van het landelijke vastgoedfonds van toenmalig staatssecretaris Remkes van Volkshuisvesting (VVD). Het evaluatierapport wordt volgende week aan minister Kamp (VROM) aangeboden.

De problemen van LievendeKey begonnen kort na oprichting. De kleinere deelnemers Centrada (Lelystad) en Woningstichting Jutphaas herkenden zich niet in het beleid van het bestuur van het vastgoedfonds.

Bedoeling van LievendeKey was, aldus Vos, ,,geld uit Amsterdam in Groningen of Lelystad te gebruiken voor beheer en uitbreiding van het vastgoedbezit'', maar enkele deelnemende corporaties bleken de activiteiten van het vastgoedfonds ,,niet in hun belang of dat van hun huurders'' te vinden, verklaart Vos.

Ook bleken de opvattingen van de vijf deelnemers over de taak van de landelijke organisatie te verschillen. Intern bleek voorzitter Draaisma van de raad van bestuur niet opgewassen tegen de conflicten. Daarop besloten de commissarissen het dienstverband met hem eind vorig jaar te beëindigen.

In een verklaring zegt de organisatie dat ,,het ambitieniveau om een landelijk vastgoedfonds te vormen te hoog is gebleken''. Zoals ook Roel Vos aangeeft heeft ,,een aantal bestuurlijke problemen'' volgens het bestuur van de nieuwe organisatie tot gevolg gehad dat ,,men zich niet heeft kunnen concentreren op haar ontwikkeling''.

De mislukking zal tot gevolg hebben, zegt Vos, dat de corporaties ieder voor zich weer in de eigen regio aan het werk gaan.