`Veto tegen vaste voorzitter EU'

Nederland moet aankondigen dat het desnoods met een veto de plannen voor een vaste voorzitter van de Europese Raad zal verhinderen. Dit zegt de Europa-woordvoerder van de VVD in de Tweede Kamer, H. van Baalen.

De VVD'er verwijt het Nederlandse demissionaire kabinet onderschatting van het gevaar dat langs de sluipweg van de Europese Conventie in Europa een `heerschappij van de grote landen' tot stand komt. ,,Naar mijn mening moet minister De Hoop Scheffer nu in het voetspoor treden van zijn voorganger Luns, die over de wording van een Europese Politieke Unie ooit aan de Franse president De Gaulle een ferm `nee' liet horen'', aldus Van Baalen.

Ook premier Balkenende en staatssecretaris Nicolaï (Europese Zaken) zouden zich voor een veto hard moeten maken. De thans gevolgde lijn van het kabinet – enerzijds opponeren tegen de voorstellen voor een `Europese president' maar er anderszins voor zorgen dat Nederland in gesprek blijft met de andere lidstaten – leidt er volgens Van Baalen toe dat sluipenderwijs de macht van de grote landen in de Europese Unie wordt vergroot. Dit zou vooral op initiatief van de Franse voorzitter van de Conventie, Giscard d'Estaing, en de Franse president gebeuren.

In dit verband noemt de VVD'er de Nederlandse instemming met de instelling van een `Europese minister van buitenlandse zaken'. ,,Wiens minister wordt dat? Van de Europese president natuurlijk'', meent Van Baalen. Een andere sluipende ontwikkeling noemt hij de beperking van het aantal volledig bevoegde eurocommissarissen, zodat niet elke lidstaat in de toekomst meer een commissaris heeft.

Ook de huidige Nederlandse eurocommissaris, F. Bolkestein, acht dit een funeste ontwikkeling, al meent hij dat Nederland juist in ruil voor een eigen eurocommissaris zou kunnen instemmen met een vaste voorzitter van de Europese Raad. ,,Maar het is nu nog veel te vroeg om een dergelijke concessie te doen'', zegt Bolkestein vandaag op de opiniepagina van de Volkskrant.

Vandaag zou in het formatie-overleg tussen CDA, VVD en D66 het buitenlands en het Europees beleid aan de orde komen. Volgens Van Baalen is zijn oproep tot een veto in de EU niet daarvoor bedoeld.