Toezicht op bouw balkons onvoldoende

De gemeente Maastricht is tekortgeschoten bij het toezicht op de bouw van appartementencomplex Patio Sevilla. Bovendien ontbreken in het bouwdossier gegevens die voor de verlening van de bouwvergunning noodzakelijk waren.

Dat blijkt uit het bouwdossier dat gisteren door de gemeente is vrijgegeven. Vijf balkons van Patio Sevilla stortten op 24 april in. Daarbij kwamen twee bewoners om het leven. Naar de oorzaak van de instorting wordt nog gezocht.

Uit het dossier wordt duidelijk dat, in strijd met de handhavingsregels van de dienst, van het toezicht tijdens de bouw geen enkele aantekening is gemaakt. Ook is er in strijd met de eigen regels geen verslag gemaakt van de zogenoemde `eindopname' bij de oplevering. Volgens de bouwvergunning van mei 2000 hadden bovendien van alle draagconstructies berekeningen (in tweevoud) en tekeningen (in drievoud) moeten zijn ingediend voorafgaand aan de bouw. Uitgerekend de detailtekeningen van de bevestiging van de balkons ontbreken in het dossier.

Het enige document dat verwijst naar de bevestiging van de balkons is een schets uit de losse hand in een rapport van een constructiebureau. Op de schets staat: ,,detailberekeningen leverancier volgen'' en ,,geen probleem''. De berekeningen van de leverancier van de prefab-balkons ontbreken. Het rapport van het constructiebureau bevat wel gewichtsberekeningen waaruit blijkt dat de belasting van de balkons is doorberekend.

De gemeente onderstreept dat er geen wettelijke voorschriften zijn voor de uitvoering van het bouwtoezicht en evenmin voor de verslaglegging. De gemeente wil niet reageren op het afwijken van de eigen handhavingsregels. Een woordvoerster: ,,Het wel of niet volledig zijn van het bouwdossier is onderdeel van onderzoek door justitie en het ministerie van VROM. De gemeente loopt daar niet op vooruit.'' Volgens wethouder W. Hazeu (woningbouw) heeft bouw- en woningtoezicht achttien keer de bouwplaats van Patio Sevilla bezocht. Dat zou blijken uit een zakagenda.

VROM benadrukt het belang van het vastleggen van de bevindingen van het bouwtoezicht. Een woordvoerder: ,,Je moet kunnen bewijzen wat je gedaan hebt. Dat is van belang voor onze controles, maar ook voor het geval dat er iets mis gaat, zoals in dit geval.''

De dienst bouw- en woningtoezicht kreeg in 1999 kritiek na een controle door VROM. Bouwinspecteurs bleken hun taak verschillend uit te voeren. Bovendien bleek ,,een aantal zaken informeel geregeld''. In 1999 waren bouwdossiers ook niet compleet. Bij een nacontrole in 2001 had VROM geen opmerkingen meer. Maar bij de controle in 2002 van het bouwdossier van het Van der Valk-hotel in Maastricht was weer een dossier niet compleet. Het ministerie van VROM concludeerde dat de dienst ,,onvoldoende aandacht'' had gehad.