Salaris leraren

In het artikel `Het braafste jongetje van de Europese klas' verwijst Hieke Jippes naar de statistieken van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) volgens welke een Nederlandse docent in het jaar 2000 een maximumsalaris van ruim 53.000 euro zou hebben kunnen bereiken (NRC Handelsblad M van 3 mei).

Dat klopt, maar dan betreft het wel een eerstegraads babyboomer die voor 1985 in dienst is getreden. Deze verdient bijna anderhalf keer zo veel als een docent uit de `verloren generatie' die na 1985 begonnen is.

Had de toenmalige minister van Onderwijs Deetman zijn huiswerk indertijd wat minder goed gedaan, dan hadden we nu niet zoveel problemen in het onderwijs gehad.

Met het HOS (Herziening Onderwijssalarissen)-accoord van 1985 bezuinigde hij op de docentensalarissen. Eerste-, tweede- en derdegraads docenten werden vanaf toen gelijk bezoldigd met een maximum van 39.000 euro (jaar 2000) na 18 dienstjaren.

Of je nu de lerarenopleiding hebt gevolgd of aan de universiteit heb gestudeerd, les geeft op vmbo, havo of vwo, onderwijs aanbiedt in onder- of bovenbouw: het maakt voor je salaris helemaal niets uit.