Nederland stuurt vijf verkenners naar Zuid-Irak

Nederland stuurt mogelijk nog deze week vijf verkenners naar Zuid-Irak. Het `inventarisatie-team' moet in opdracht van de Defensiestaf onderzoeken op welke manier Nederland kan bijdragen aan een stabilisatiemacht in Irak. Nederland is nog in bespreking met Groot-Brittannië, dat de controle zal uitoefenen in het zuiden, over hoe de Nederlandse bijdrage er uit zal komen te zien. Waarschijnlijk zullen 600 mariniers worden ingezet. Ook de mogelijkheid van de inzet van Apache-gevechtshelikopters ligt nog op tafel. Probleem is nog de financiering. Het speciale potje voor vredesmissies is op en Defensie, dat fors moet bezuinigen, weigert om de missie uit de eigen begroting te betalen. Besprekingen met andere departementen hierover zijn nog gaande. De ministerraad moet nog een beslissing nemen over een eventuele bijdrage aan de vredesmacht.