Meer druk van EU op Frankrijk

De Franse regering moet vóór 3 oktober maatregelen nemen om het excessieve begrotingstekort uiterlijk in 2004 onder de norm van drie procent (van het bbp) uit het Stabiliteitspact te brengen. De Europese Commissie heeft gisteren deze aanbeveling gedaan, waarover de lidstaten zich in juni zullen uitspreken. Zij heeft hiermee de druk op Frankrijk verder vergroot.

De Franse minister van Financiën, Francis Mer, zei gisteren dat zijn regering van plan is het tekort volgend jaar onder de drie procent te brengen. Volgens de regels van het Stabiliteitspact kan Frankrijk een miljardenboeten oplopen, indien het budgettekort in 2004 boven de drie procent blijft.

Eerder dit jaar kreeg Frankrijk al de 'rode kaart' van Brussel, nadat was vastgesteld dat het budgettekort van 3,1 procent in 2002 boven de norm uitkwam. Volgens de Europese Commissie was dit tekort te wijten aan ,,ontsporingen van de uitgaven en belastingverlagingen''. De belastingverlagingen waren vorig jaar in de verkiezingscampagne beloofd door president Jacques Chirac.

De Commissie stelt vast dat de overschrijding van de 3-procentsnorm ,,wellicht niet van tijdelijke aard zal zijn''. Volgens de lenteprognose van de Commissie zal het tekort in 2003 oplopen tot 3,7 procen. Bovendien zal de overheidsschuld in 2003 vermoedelijk de referentiewaarde van 60 procent van het bbp overschrijden. De Commissie vindt dat Parijs in 2003 meer moet doen om het tekort terug te dringen en ook om het tekort in 2004 met minimaal 0,5 procentpunt te laten dalen ,,zodat het in 2004 lager uitkomt dan 3 procent van het bbp''. Ook wil de Commissie dat de overheidsschuld in 2004 daalt.