KLM zet duizend man op straat

KLM gaat op korte termijn duizend mensen ontslaan. Bovendien worden nog eens minimaal tweeduizend banen bij de zwaar verliesgevende luchtvaartmaatschappij geschrapt.

De vanochtend aangekondigde maatregelen maken deel uit van een reorganisatie waarvan de grote lijnen vorige maand al bekend werden. Morgen heeft KLM opnieuw overleg met de vakbonden. Bestuursvoorzitter L. van Wijk verklaarde vanochtend dat het personeel ,,liever vandaag dan morgen'' duidelijkheid krijgt over de toekomstige werkgelegenheid. ,,Maar in sommige gevallen zijn we afhankelijk van de medewerking van de vakbonden.'' FNV-bestuurder J. van den Brink karakteriseerde de duizend gedwongen ontslagen in een reactie als ,,een losse flodder en natuurlijk veel te veel''.

Uiteindelijk moet de sanering leiden tot een kostenbesparing van 650 miljoen euro in 2005. De KLM wil ook bezuinigen op de verkoop van tickets (meer via internet), op automatisering en via een efficiëntere inzet van medewerkers. Aanleiding tot de nieuwe reorganisatie zijn de grote verliezen die worden geleden mede als gevolg van de economische neergang, felle concurrentie, oorlog in Irak en de uitbraak van de longziekte SARS.

In de eerste drie maanden van dit jaar leed de maatschappij een verlies van 447 miljoen euro en KLM verwacht op korte termijn geen verbetering van de marktsituatie. ,,Op het eerste gezicht zijn de resultaten dramatisch, en dat zijn ze eigenlijk ook. Maar aanleiding tot paniek is er niet, want de financiële situatie bij KLM is stabiel'', aldus Van Wijk.

Operationeel exclusief incidentele verliesposten – werd van januari tot en met maart (het vierde kwartaal van het boekjaar 2002/ 2003) een verlies geleden van 252 miljoen euro. Verder legt KLM 75 miljoen opzij voor de reorganisatie. Ook maakt de boete van 181 miljoen euro, als gevolg van het opbreken van de fusie met Alitalia in 2000, deel uit van het verlies.

Over het gehele boekjaar leed KLM een nettoverlies van 416 miljoen euro, tegen 156 miljoen euro een jaar eerder. Door de tegenvallers heeft KLM zijn comfortabele kaspositie van 1,4 miljard euro in 2002 zien teruglopen tot 919 miljoen euro nu.

Voor de komende jaren verwacht Van Wijk grote investeringen in de verkoop van tickets en in nieuwe vliegtuigen. ,,Maar alles zullen we financieren uit de kasstroom die we verdienen.'' De dividendbetaling aan de bezitters van het aandeel KLM wordt over 2002/2003 gehalveerd tot tien cent. Het aandeel KLM stond vanochtend ruim 5 procent lager op 6,90 euro.

ACHTERGROND: pagina 14