Derivatenmarkt groeit door naar $141.700 mrd

De totale waarde van alle uitstaande derivatencontracten in het wereldwijde financiële systeem is opnieuw gestegen in de tweede helft van vorig jaar. Ruilcontracten (swaps), opties, termijncontracten en allerhande tussenvormen van dergelijke financiële derivaten waren eind 2002 afgesloten over een bedrag van 141.700 miljard dollar. Dit heeft de Bank voor Internationale Betalingen (BIB) vanmorgen bekendgemaakt. De markt voor derivaten zet zijn explosieve groei door, en nam toe met 11 procent ten opzichte van het eerste halfjaar van 2002.