Congresleden VS willen vergelding van Airbusbesluit

Verscheidene Amerikaanse politici hebben gisteren gezinspeeld op vergelding voor de wijze waarop vliegtuigmotorfabrikant Pratt & Whitney, een dochter van United Technologies, door Airbus is gepasseerd. Daarbij gaat het om een miljardenorder voor het nieuwe Europese militaire transportvliegtuig, de A400M, die alsnog aan Europese toeleveranciers is gegund.

De Democratische senator en toekomstig presidentskandidaat Joe Lieberman uit Connecticut, waar United Technologies is gevestigd, sprak van ,,een stuitend geval van protectionisme dat het vertrouwen dreigt aan te tasten dat noodzakelijk is voor een bloeiende vrijhandel''. Hij voegde eraan toe dat de actie van Airbus ,,uitnodigt tot gelijksoortige acties''. Het Republikeinse Congreslid John Larson uit Connecticut drong aan op een onderzoek en op een mogelijke herroeping via de Wereldhandelsorganisatie (WTO) wegens oneerlijke concurrentie.

Volgens John Douglas, voorzitter van de Aerospace Industry Association, een Amerikaanse belangenorganisatie voor de ruimtevaart, zal het controversiële besluit van Airbus ,,duidelijk de spanning verhogen in de handelsverhoudingen'' tussen de Verenigde Staten en Europa, die al hoog was wegens de oorlog in Irak.

Dindag werd bekend dat Airbus Military de motoren voor de A400M zal laten maken door EuroProp, een consortium van Europese toeleveringsbedrijven. De Franse president, Jacques Chirac, had gezegd dat ,,Europese militaire vliegtuigen Europese motoren moeten hebben''.

Airbus had eerder zijn voorkeur uitgesproken voor de offerte van Pratt, die twintig procent goedkoper was dan de eerste offerte van EuroProp. Daarop vroegen Europese regeringen aan Airbus het besluit uit te stellen opdat EuroProp een herkansing zou krijgen.

Snecma, een deelnemer aan het Europese consortium die in Franse staatshanden is, gaf gisteren ronduit toe dat het een politieke beslissing van Airbus was. De Britse regering beloofde Rolls-Royce, een andere deelnemer, zelfs subsidie onder het mom van luchtvaartresearch.

Waarnemers brengen vandaag in herinnering dat het Pentagon vorig jaar de Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing een order gunde en de andere bieder volstrekt negeerde. Dat was het Europese defensiebedrijf EADS, de moeder van Airbus.