Andermans veren

D66 moet in het kabinet om te voorkomen dat die verderfelijke LPF het CDA en de VVD aan een rechtse meerderheid zou helpen.

De brief van de informateurs Hoekstra en Korthals schetst echter de contouren van een beleid dat rechtstreeks is terug te voeren op het Strategisch Akkoord, dat mede door toedoen van de LPF tot stand is gekomen. De inbreng van D66 onderscheidt zich nergens van de LPF.

De partij heeft niets bereikt wat niet door de LPF zou zijn bereikt, of zelfs al was verwezenlijkt. De gekozen burgemeester was al afgesproken door de huidige coalitie. Alleen de demissionaire status van het kabinet, alsmede het feit dat uitgerekend D66 dit onderwerp voor het kerstreces `controversieel' verklaarde, is er de oorzaak van dat de formele invoering nog door de Tweede Kamer moet worden bekrachtigd.

Het huidige compromis aangaande boren in de Waddenzee is exact hetgeen door de LPF is bedongen. Het correctief wetgevingsreferendum is door de LPF verlaten in ruil voor de mogelijkheid van een raadplegend referendum (bijvoorbeeld over Europa of kernenergie) en het afschaffen van gedwongen gemeentelijke herindelingen, wat de voornaamste reden was van plaatselijke onvrede. D66 verwees het Strategisch Akkoord naar de prullenbak, spijkerde een Oppositieverklaring aan de Ridderzaal en diende een tegenbegroting in. Allemaal grote woorden die in ruil voor de illusie van de macht worden ingeslikt.

En dan het inmiddels schielijk ingetrokken proefballonnetje over het verhogen van de AOW-leeftijd naar 67 jaar. Natuurlijk moet het aantal werkenden toenemen om de vergrijzing het hoofd te kunnen bieden, maar dat moet gebeuren door regels voor leeftijdsdiscriminatie te schrappen, de arbeidsparticipatie door vrouwen te verbeteren en vooral door het ziekteverzuim en het aantal WAO'ers terug te dringen.

Nu krijgt de werkende een straf van twee jaar voor de getoonde inzet. Het is trouwens zeer de vraag of dit zal leiden tot het gewenste resultaat, omdat velen het niet kunnen opbrengen en in het zicht van de eindstreep alsnog zullen afhaken in ziektewet en WAO.