Akzo Nobel wil pensioen gaan saneren

Farma- en chemiebedrijf Akzo Nobel wil zijn financiële risico's bij de pensioenregeling voor zijn 13.000 Nederlandse werknemers op afzienbare termijn drastisch gaan reduceren.

De voorstellen, die Akzo Nobel gisteren deed in de cao-onderhandelingen, voeden de angst van vakbonden dat Nederlandse bedrijven in navolging van Britse concerns nieuwe boekhoudkundige regels aangrijpen om de beleggingsrisico's op het pensioengeld te verschuiven naar de werknemers.

,,Dit is het terugtrekken van verantwoordelijkheid door de werkgever die zijn weerga niet kent in pensioenland'', zegt FNV Bondgenoten onderhandelaar B. Roodhuizen. Hij was totaal verrast doordat de bonden en Akzo Nobel enkele maanden geleden juist maatregelen hebben genomen (hogere pensioenpremies werknemers, 100 miljoen euro storting bedrijf in pensioenfonds) om het pensioenregeling voor de toekomst te versterken. Hij wil pensioenen gezien de onvrede over een ander onderwerp, de resultaatafhankelijke beloning, nu buiten het cao-overleg houden.

Akzo Nobel is een van de Nederlandse bedrijven waar pensioenen het zwaarst drukken op de winst en het bedrijfskapitaal.

De pensioenregeling bij Akzo Nobel is gekoppeld aan het gemiddeld verdiende loon tijdens de loopbaan. Hoger betaalde werknemers moeten een deel van hun pensioengeld zelf beleggen en lopen zelf het rendementsrisico. Het concern wil de loongrens voor dit zelf beleggen verlagen van 50.000 euro naar 40.000 euro en tekorten van het pensioenfonds niet meer aanvullen. In verband met de pensioenverplichtingen moest het concern eind 2002 een voorziening van 1,1 miljard euro ten laste van zijn bedrijfskapitaal nemen.

Akzo Nobel verwijst, naast de verslechterde gang van zaken en de beleggingsverliezen van het pensioenfonds, naar nieuwe boekhoudregels die in 2005 voor Europese bedrijven van kracht worden. Met deze regels komen ook de pensioenverplichtingen van bedrijven in de resultaten en het bedrijfskapitaal. Akzo Nobel vreest dat de bewegingsvrijheid van zijn kernbedrijf door deze regels in de knel komt. Voor tientallen grote Britse bedrijven waren vergelijkbare boekhoudregels de laatste twee jaar aanleiding om hun pensioenen te versoberen.