Vonnis Janmaat blijft staan

De Hoge Raad heeft een verzoek tot herziening van het vonnis van het Arnhemse gerechtshof over de vorig jaar overleden leider van de Centrumdemocraten, Hans Janmaat, afgewezen. Het Hof had Janmaat in 1997 een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden en een geldboete van 7.500 gulden opgelegd wegens het aanzetten tot rassendiscriminatie (artikel 137d Wetboek van Strafrecht). Janmaat had onder meer gezegd dat zijn partij, zodra deze daartoe de macht zou hebben, ,,de multiculturele samenleving'' zou ,,afschaffen''.

De weduwe van Janmaat, W. Schuurman, had in december 2002 een verzoek gedaan tot herziening van het vonnis bij de Hoge Raad. Schuurman bestrijdt dat Janmaat tot rassendiscriminatie zou hebben aangezet. Bovendien werden de door Janmaat verwoorde ideeën volgens Schuurman breed in de samenleving gedragen. ,,Op feestjes hoorde je jarenlang hoeveel problemen er zijn met buitenlanders'', aldus Schuurman. Het hof oordeelde indertijd echter dat uitspraken als `Vol is vol' en `Nederland voor de Nederlanders' ,,niet anders kunnen worden beschouwd als te zijn gericht op de verwijdering van (leden van) etnische minderheden uit de Nederlandse samenleving''.

De Hoge Raad heeft het hof in het gelijk gesteld en het verzoek tot herziening van het vonnis als ongegrond afgewezen. Dat Janmaats uitspraken breed in de samenleving zouden worden gedragen, doet niets af van de strafbaarheid ervan, aldus de Hoge Raad.

Janmaat wees er de laatste jaren van zijn leven in interviews op dat met name door het optreden van toenmalig VVD-leider Bolkestein het taboe op het bekritiseren van de buitenlanders die problemen veroorzaken, was verdwenen. ,,Fortuyn gaat veel verder dan ik ooit gegaan ben, en kijk eens hoeveel stemmen hij krijgt'', zei Janmaat kort voor zijn dood. Volgens hem waren de ideeën van de Centrumdemocraten inmiddels voor een groot deel beleid geworden.