Versoepeling ontslag werknemer blijft uit

Werkgevers houden voorlopig de mogelijkheid om een werknemer via de kantonrechter of via het arbeidsbureau te ontslaan. De sociale partners, verenigd in de Stichting voor de Arbeid (STAR), zouden vanmiddag besluiten het zogenoemde duale ontslagstelsel niet wezenlijk aan te passen.

Dat hebben vertegenwoordigers van de werkgevers- en werknemersorganisaties vanmorgen bevestigd. Het huidige ontslagstelsel kwam in november 2000 onder druk te staan nadat een commissie onder leiding van Max Rood adviseerde om het ontslag van werknemers te vergemakkelijken. In het rapport Afscheid van het duale ontslagstelsel pleitten Rood c.s. voor een verzogenoemd repressief ontslagstelsel, waarbij de arbeidsovereenkomst zonder tussenkomst van derden door werkgever en werknemer samen moest kunnen worden beëindigd. De commissie pleitte ook voor afschaffing van de vergunningsprocedure, een sterke beperking van de ontbindingsprocedure, en de invoering van een hoorzitting voorafgaand aan de daadwerkelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Tegen de voorstellen van Rood kwam al snel kritiek. Met name werkgevers vreesden een te grote juridisering van de ontslagprocedure, terwijl zij juist tevreden waren over de adviezen van het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI, het voormalige arbeidsbureau) bij ontslagaanvragen.

Werkgevers en werknemers erkennen beide dat er aan het huidige stelsel de nodige juridische bezwaren kleven, maar stellen dat die vooral theoretisch van aard zijn. ,,In de praktijk werkt het duale stelsel naar tevredenheid'', zegt FNV-bestuurder Roozemond. Ook MKB-Nederland en VNO-NCW laten weten dat het huidige stelsel in principe volstaat.

Uit werkgeverskringen valt echter nog wel kritiek te vernemen op het huidige stelsel. In een notitie van MKB-Nederland over het duale stelsel staat dat de werkegevers af willen van ,,de exorbitante hoge ontslagvergoeding'', die zij moeten betalen bij ontslag van een werknemer en ,,die niet in evenwicht is met de door partijen geleden schade''. Ook VNO-NCW wil af van deze kantonrechtersformule, waarbij aan de hand van het aantal gewerkte jaren en een correctiefactor een ontslagvergoeding wordt vastgesteld. De vakbonden vinden dat het nu bereikte compromis in de STAR niet meer ter discussie moet worden gesteld.